Ông già Noel bị chú CSGT chở về đồn

Ông già Noel bị chú CSGT chở về đồn

Ông già Noel bị chú CSGT chở về đồn

Chỉ vì đi phát quà mà không đội mũ bảo hiểm.

Meme liên quan: