Ông già noel và Bà già noel nắm tay nhau vào nhà nghỉ

Ông già noel và Bà già noel nắm tay nhau vào nhà nghỉ

Ông già noel và Bà già noel nắm tay nhau vào nhà nghỉ

Ai rồi cũng phải vào nhà nghỉ mà thôi.

Meme liên quan: