Ông Huấn Hoa Hồng, tổ trưởng tổ ăn cut, ăn đầu buoi

Ông Huấn Hoa Hồng, tổ trưởng tổ ăn cut, ăn đầu buoi

Sống ở trên đời có làm mới có ăn nhưng chưa gặp trường hợp nào mà nó như thế này cả.