Ông Nguyễn Hữu Đa cho đứa bé là fan K-ICM bú

Ông Nguyễn Hữu Đa cho đứa bé là fan K-ICM bú

Nào hãy nín đi đừng khóc nữa hỡi fan K-ICM.