Ông Nguyễn Hữu Đa có kiểu tóc đầu cắt moi

Ông Nguyễn Hữu Đa có kiểu tóc đầu cắt moi

Ông Nguyễn Hữu Đa có kiểu tóc đầu cắt moi

Kiểu tóc đầu cắt moi là gì? Là kiểu tóc đang hot hòn họt trên MXH.