Ông Nguyễn Hữu đa đấm virus Corona COVID-19

Ông Nguyễn Hữu đa đấm virus Corona COVID-19

Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái dịch nào dai như cái dịch này.