Ông Tokuda đánh đòn cháu hư nè hư nè

Ông Tokuda đánh đòn cháu hư nè hư nè

Tokuda hư nè hư nè. Tội này phải phạt tét mông.

Xem thêm: