Ông Tokuda đánh đòn cháu hư nè hư này

Ông Tokuda đánh đòn cháu hư nè hư này

Tokuda hư nè hư nè. Tội này phải phạt tét mông. Ảnh tokuda tét mông cháu

Xem thêm: