Ông trời lấy đi vẻ đẹp trai của tôi nhưng bù lại cho tôi sự nghèo khó

Ông trời lấy đi vẻ đẹp trai của tôi nhưng bù lại cho tôi sự nghèo khó

Trời không bao giờ để bạn thiệt thòi cả đâu, tin tôi đi. Ảnh an ủi anh da đen trầm tư suy nghĩ.

Xem thêm: