Ông trùm Nguyễn Hữu Đa đi trước dẫn đầu đàn em

Ông trùm Nguyễn Hữu Đa đi trước dẫn đầu đàn em

Ông trùm Nguyễn Hữu Đa đi trước dẫn đầu đàn em

Có thể nhận ra thánh nhậu, thánh khóc, Khá Bảnh... cùng nhiều nhân vật cộm cán khác.

Meme liên quan: