Page càng ngày càng nhân văn là sao? Tôi muốn được tha hoá!

Page càng ngày càng nhân văn là sao? Tôi muốn được tha hoá!

Tôi muốn được tha hoá, muốn được đắm chìm trong dục vọng và tội lỗi, chứ không phải cái thứ nhân văn đầy cảm xúc này.

Xem thêm: