Pewpew livestream nói xạo chó! Xạo chó!

Pewpew livestream nói xạo chó! Xạo chó!

Dùng để comment trong các status sâu sắc của bạn bè.

Xem thêm: