Pewpew nói tin thế *** nào được

Pewpew nói tin thế *** nào được

Pewpew nói tin thế *** nào được

Tin người thì có mà đổ thóc giống ra ăn à?

Meme liên quan: