Pewpew nói vỗ tay vỗ tay và cười lớn

Pewpew nói vỗ tay vỗ tay và cười lớn

Hay quá hay quá cho 1 tràng pháo tay thật lớn.

Xem thêm: