Phải hút bao nhiêu cỏ thì mới hiểu được lòng người?

Phải hút bao nhiêu cỏ thì mới hiểu được lòng người?

Phải hút bao nhiêu cỏ thì mới hiểu được lòng người?

Chắc phải hút cả tấn cỏ may ra hiểu được một góc nhỏ.

Meme liên quan: