Phải tôi bão phi tiêu cho mấy phát

Phải tôi bão phi tiêu cho mấy phát

Không rõ đây là vị tướng nào trong game mà nhìn thấy quen quen thật chứ.