Phải tôi tôi mèo méo meo cho mấy phát

Phải tôi tôi mèo méo meo cho mấy phát

Một sự kết hợp giữa hiện tượng Trần Đức Bo và ông Nguyễn Hữu Đa.