Phan Quân nói sao mày ngu thế hả?

Phan Quân nói sao mày ngu thế hả?

Phan Quân nói sao mày ngu thế hả?

Ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

Meme liên quan: