Phew - Obama lấy khăn lau mặt thở phào nhẹ nhõm

Phew - Obama lấy khăn lau mặt thở phào nhẹ nhõm

Phù, cuối cùng cũng xong mọi vấn đề.

Xem thêm: