Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi

Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi

Phú bà, xin hãy bao nuôi tôi

Tấm thân mập ú này nguyện trao hết cho phú bà!

Meme liên quan: