Phương Hằng trình diễn thời trang với trang phục in tài sản của công ty Đại Nam

Phương Hằng trình diễn thời trang với trang phục in tài sản của công ty Đại Nam

Phương Hằng trình diễn thời trang với trang phục in tài sản của công ty Đại Nam

Bộ trang phục tỷ đô!