Pikachu với đôi mắt vô thần, ôi mắt tôi

Pikachu với đôi mắt vô thần, ôi mắt tôi

Không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi.

Xem thêm: