Pokemon rùa đeo kính nói Hello Peter

Pokemon rùa đeo kính nói Hello Peter

Pokemon rùa đeo kính nói Hello Peter

Cảnh này quen lắm hình như trong phim người nhện.