Quan thế âm đưa đĩa cho Ngộ Không nói mỏng thôi mai còn đi làm

Quan thế âm đưa đĩa cho Ngộ Không nói mỏng thôi mai còn đi làm

Cái đĩa trên ảnh chỉ có dân chơi mới nhìn ra được.

Xem thêm: