Quế Ngọc Hải và Công Phượng cầm phóng lợn ăn mừng

Quế Ngọc Hải và Công Phượng cầm phóng lợn ăn mừng

Quế Ngọc Hải và Công Phượng cầm phóng lợn ăn mừng

Ảnh ghép thôi nha chứ không có thật đâu.