Quên khẩu AK đi, Hạc, lấy bố quả lựu đạn

Quên khẩu AK đi, Hạc, lấy bố quả lựu đạn

Cách giải quyết mâu thuẫn tốt nhất là dùng bạo lực.

Xem thêm: