Quý phi nương nương ngọc thể bất an

Quý phi nương nương ngọc thể bất an

Quý phi nương nương ngọc thể bất an

Dùng để comment thay cho lời nói than mệt mỏi của bản thân một cách quý phái.

Xem thêm: