Quyển sách Cơ sở lý thuyết chung về lô đề

Quyển sách Cơ sở lý thuyết chung về lô đề

Đốt ra tro hoà với nước uống trong 10 ngày.

Xem thêm: