Rất đẹp trai, có bồ chưa đây?

Rất đẹp trai, có bồ chưa đây?

Dùng để comment vào các status của trai đẹp hí hí.