Rất nhiều khuôn mặt đang liếm liếm liếm

Rất nhiều khuôn mặt đang liếm liếm liếm

Đây là tôi mỗi khi thấy trai xinh gái đẹp.