Rất vui đấy, Eren đã cười

Rất vui đấy, Eren đã cười

Rất vui đấy, Eren đã cười

Trò đùa của bạn là Eren thấy hứng thú vô cùng.