Rơi vào trầm tư

Rơi vào trầm tư

Hình vẽ người thẫn thờ ngồi trước máy tính rơi vào trầm tư.