Rủ đi ăn tối nhưng sợ thành bữa tối của anh, nhưng anh không ăn thịt chó

Rủ đi ăn tối nhưng sợ thành bữa tối của anh, nhưng anh không ăn thịt chó

Một câu nói khiến cho đối phương phải block nick.

Xem thêm: