Rùa biển đang bơi đưa ngón tay thối

Rùa biển đang bơi đưa ngón tay thối

Bạn đã làm gì đến nỗi để một con rùa biển chửi mình vậy?