Ruồi đang dùng bữa nói đến cut còn chê thì bố mày chịu

Ruồi đang dùng bữa nói đến cut còn chê thì bố mày chịu

Ruồi đang dùng bữa nói đến cut còn chê thì bố mày chịu

Comment ảnh này tại status của mấy đứa bạn thân để ví bọn nó giống mấy con ruồi.

Meme liên quan: