Sasuke đánh Itachi hằn vết tay trên người

Sasuke đánh Itachi hằn vết tay trên người

Cái người đằng xa cầm bim bim ngồi xem mới là đỉnh.