Sau chia tay đàn ông mà nói xấu người yêu cũ thì đấy là thằng tồi

Sau chia tay đàn ông mà nói xấu người yêu cũ thì đấy là thằng tồi

Sau chia tay đàn ông mà nói xấu người yêu cũ thì đấy là thằng tồi

Còn phụ nữ nói xấu người yêu cũ thì đấy là thằng tồi.

Meme liên quan: