Sau đó họ làm tình rất nhiều

Sau đó họ làm tình rất nhiều

Dùng meme này khi bạn thấy 1 câu chuyện tình cảm lãng mạn giữa trai và gái. Và bạn nghĩ tiếp theo chỉ có vậy.