Shanks nói thay vì cụt tay ta muốn mù

Shanks nói thay vì cụt tay ta muốn mù

Shanks nói thay vì cụt tay ta muốn mù

Không muốn chứng kiến những gì ghê tởm sắp diễn ra nữa.

Meme liên quan: