Siêu nhân có ánh mắt hồn nhiên đến lạ

Siêu nhân có ánh mắt hồn nhiên đến lạ

Siêu nhân có ánh mắt hồn nhiên đến lạ

Chưa bao giờ tôi thấy một ánh mắt đầy nghị lực như thế.