Sinh tố ớt - nước ép ớt cay

Sinh tố ớt - nước ép ớt cay

Mùa hè làm ly nước ép này thì mát phải biết.