Sơn Tùng ngồi nhìn chữ nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận

Sơn Tùng ngồi nhìn chữ nhà tôi 3 đời chữa sỏi thận

Nhưng đến đời tôi thì làm cai sỹ triệu view.

Xem thêm: