Sống cho ra con người một chút có được không? - Bà già cáu kỉnh

Sống cho ra con người một chút có được không? - Bà già cáu kỉnh

Khó chịu lắm rồi nhé, sống cho ra con người đi!

Xem thêm: