Sống trên đời này đừng tin ai hết, xoay ngược màn hình để biết lý do

Sống trên đời này đừng tin ai hết, xoay ngược màn hình để biết lý do

Xin chúc mừng bạn đã không bị lừa khi đọc những dòng này.