Stop khoe vếu, anh chỉ muốn thấy em cười

Stop khoe vếu, anh chỉ muốn thấy em cười

Stop khoe vếu, anh chỉ muốn thấy em cười

Bạn sẽ thật nhân văn khi comment ảnh này trong các post khoe hàng trên facebook.