Sự khác biệt khi cô Minh Hiếu được idol gọi tên và giáo viên gọi tên

Sự khác biệt khi cô Minh Hiếu được idol gọi tên và giáo viên gọi tên

Khi giáo viên gọi tên, nụ cười trên môi khẽ tắt.

Xem thêm: