Tại hạ đéo lường được nhưng tại hạ thíchhh

Tại hạ đéo lường được nhưng tại hạ thíchhh

Thích là được không cần phải nói nhiều để làm gì.

Xem thêm: