Tâm lý bình thản: cầm dao chơi đàn guitar

Tâm lý bình thản: cầm dao chơi đàn guitar

Tâm lý bình thản: cầm dao chơi đàn guitar

Cẩn thận cái dao này không biết phân biệt người tốt người xấu đâu.