Tấn Trường mắc võng ở khung thành nói ship cho em cốc trà sữa

Tấn Trường mắc võng ở khung thành nói ship cho em cốc trà sữa

Tấn Trường mắc võng ở khung thành nói ship cho em cốc trà sữa

Cơ bản vì bóng chả có gì diễn biến để mà bắt.

Meme liên quan: