Tấn Trường nói em đẹp không quý zị?

Tấn Trường nói em đẹp không quý zị?

Tấn Trường nói em đẹp không quý zị?

Thủ môn nhưng là người đẹp trai nhất cả trận đấu.

Meme liên quan: