Tặng bó hoa làm từ những con gián

Tặng bó hoa làm từ những con gián

Tặng bó hoa làm từ những con gián

Bó hoa này hoàn toàn xứng đáng với em.